همکار گرامی
مدیر محترم واحدصنفی عرضه محصولات فرهنگی
مدیر محترم  واحدصنفی بازی های رایانه ای
مدیر محترم  واحدصنفی بازی های تفربحی  غیررایانه ای

احتراماً با عنایت به مصوبه ستاد حمایت و صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری خراسان رضوی مقرر گردیده است همایشی ویژه مدیران واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه برگزار گردد ، بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد در این همایش حضور بهم رسانید .
ضمناً حضور متصدیان در این همایش آموزشی الزامی است و برای شرکت کننده جهت درج در پرونده و گواهی حضور صادر می گردد .
حضور مباشرین واحدهای صنفی دارای کارت مباشرت در صورت عدم امکان حضور متصدی واحدصنفی بلامانع است .

 زمان : پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
 ساعت : ۱۰ صبح الی ۱۲/۳۰

مکان : بلوار امامت ، مقابل امامت ۱۸ ، بوستان ملت ، مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)

سالن سینما شهید اصغرزاده