مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

چهارشنبه ۱۷الی ۲۰
سینما افریقا
بهمراه نمایش فیلم سینمایی ۲۳ نفر