پیرو مصوبه کمیسیون پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا و بخشنامه، اتاق اصناف مشهد واداره نظارت براماکن عمومی ازاین تاریخ تا اطلاع ثانونی کلیه مراکز بازی وسرگرمی اعم از شهربازی ، مراکز تفریحی غیررایانه ای و گیم نتها می بایست تعطیل نمایند بامتخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد

اتاق اصناف مشهد
اتحادیه محصولات فرهنگی ،بازی وسرگرمی مشهد
اداره نظارت براماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان