با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت و ستاد پیشگیری از شیوع کرونا،‌تا اطلاع ثانوی ساعت کار صنوف از ۱۰ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر خواهد بود.

لذا کلیه واحد های صنفی، ضمن رعایت کلیه الزامات بهداشت فردی و مکانی در جهت حفظ سلامت خود و شهروندان عزیز، میبایست این ساعت کار را رعایت نمایند.