🎥 اعطای کارت‌های اعتباری سهامداران سهام عدالت از هفته آینده

🔹 سهام‌داران می‌توانند تا سقف ۶۰ درصد ارزش سهامشان کارت اعتباری خرید دریافت کنند.

@akhbaarekhorasan