قابل توجه همکاران گرامی
حسب اعلام تهیه کننده طنز غضنفر نامه
علاقمندان به تهیه این اثر  وبه منظور دراختیار گذاشتن ۱۵ قسمت کامل آن میتوانند با ادمین پیج qezanfarname@
ارتباط گرفته وادرس ارسال شود تا نسبت به تحویل  ان بصورت رایگان اقدام نمایند
تلفن ارتباط با تهیه کننده فوق

۰۹۳۹۱۱۱۱۲۹۱

@emfm_ir