#همایش_ملی_خیر_ماندگار

🔴 پنجمین و ششمین پیش همایش از سلسله پیش همایش‌های سومین همایش ملی خیرماندگار در تاریخ ۱۳ و ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

🔶سخنرانان:
🔹احمدرضا اخوت مدرس دانشگاه تهران
🔹دکتر سعید مسعودی‌پور عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
🔹دکتر وحید یاوری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

📄 گواهی حضور نیز صادر می‌شود.

🔗کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در رویداد:

📌سایت همایش:
conf.ala.org

@khairemandegar