سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:
🔹آژیر زرد ویروس کرونای انگلیسی در کشور به صدا درآمده است که با توجه به سرایت و کشندگی بیشتری که این ویروس دارد باید پروتکل های بهداشتی بیشتر از گذشته رعایت شود تا وضعیت استان به سمت آبی و سفید پیش برود