🔸صدور دفترچه‌های تأمین اجتماعی متوقف شد

🔹دفترچه‌ تأمین اجتماعی از امروز (اول اسفند ماه) دیگر صادر نمی‌شود و استفاده از کارت ملی جایگزین دفترچه‌های درمانی شد.
🔹افرادی که زیر ۱۸ سال هستند و یا کارت ملی هوشمند آن‌ها هنوز صادر نشده است، می‌توانند از شناسنامه و یا جلد دفترچه بیمه استفاده کنند./باشگاه خبرنگاران

@akhbaarekhorasan